MOCAK integracji

Posted on Maj 5, 2010


Znany dziennikarz przekonuje, że warto rozmawiać. Niemniej profil jego audycji dowodzi, że nie każda rozmowa to dialog i nie zawsze ma sens. Mając na względzie tę pesymistyczną lekcję, chciałbym zastanowić się, w który model dyskusji wpisało się spotkanie zorganizowane przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (czyli, jak chce dyrektorka tej instytucji, MOCAK – Museum of Contemporary Art, Krakow)1. Zaznaczę od tego, że nie zamierzam streszczać głosów wszystkich prelegentów oraz całego panelu. Natomiast chciałbym wyłowić najistotniejsze wątki i przyjrzeć się, jaki kształt przyszłego krakowskiego Muzeum wyłonił się z wizji zarysowanej przez Marię Annę Potocką.

Panel – czy też „konferencja”, jak chcą organizatorzy – była pierwszą poważną inicjatywą, która wyszła spod kurateli tej instytucji. Jakkolwiek temat spotkania sformułowano wręcz hiperprecyzyjnie (Co to jest program muzeum?), to większość zaproszonych osób starała się wykroczyć poza tak wąsko wyznaczony obszar. Trudno się temu dziwić. Pytanie co to jest program muzeum? ma słownikowe konotacje. Kojarzy się raczej z wysiłkiem lingwistów, którzy próbują znaleźć właściwą definicję słowa, niż z pracą animatorów kultury, kuratorów czy kierowników placówek kulturalnych. Ci ostatni doskonale wiedzą, czym jest program muzeum, natomiast borykają się z problemami, jak go stworzyć i sensownie realizować. W skrócie: odpowiedź na pytanie co to jest program? znajdujemy w słowniku i podobne pytanie nie zachęca do dyskusji. Stąd wypowiedzi prelegentów – wymieniam w kolejności zabierania głosu: Andy Rottenberg, Piotra Piotrowskiego, Jarosława Suchana, Joanny Mytkowskiej, Piotra Krajewskiego, Doroty Monkiewicz, Marka Świcy i Anny Marii Potockiej – często odbiegały od tytułowego pytania. Pojawiło się za to kilka innych, interesujących lejtmotywów.

Fragment recenzji. Całość dostępna pod adresem http://www.obieg.pl/fokus/17228

Reklamy
Posted in: Wystaw