Pod maską obserwatora. Boliwariańska rewolucja w Bunkrze Sztuki

Posted on Sierpień 21, 2011


(…) Projekcje w Bunkrze Sztuki układają się zatem w rebus. Zagadka nie jest trudna, a rozwiązawszy ją, widz dostaje klarowną odpowiedź na pytanie postawione w tytule wystawy. Dokumenty z Armenii i Wenezueli zostały skontrastowane na zasadzie „zły i dobry”, „dysfunkcyjny i skuteczny”, „konkurujący i współpracujący” i wreszcie „kapitalistyczny i socjalistyczny”. Oczywiście miałby to być socjalizm à la Wenezuela.

Zestawienie dokonane przez kuratorkę, ale można domniemywać, że nie odciąłby się od niego sam artysta, budzi wątpliwości. Wydaje się dyskusyjne, czy wzorce z Wenezueli (lub generalnie krajów ALBA) można przeszczepić na odmienny grunt. Kontrastując ze sobą niejako dwie ludzkie postawy, filmy nie mówią niczego na temat kontekstu, w którym te zachowania funkcjonują: o historii tych miejsc, mentalności ludzi, kulturze ekonomicznej czy specyfice gospodarczej tych krajów.

Fragment recenzji. Całość znajduje się na stronie http://www.obieg.pl/recenzje/22069

Reklamy
Posted in: Recenzje, Wystaw