Projekt dwóch prędkości, albo wystawa jako lustro. „Kontekst miejsca”. Współczesna scena węgierska w Bunkrze Sztuki

Posted on Listopad 30, 2011


W Bunkrze Sztuki ostatnio wszystko jest jakoś nie tak. Zabierając ze sobą część pracowników administracyjnych i technicznych, dyrekcja MOCAK-u skutecznie wyssała z tej (konkurencyjnej) instytucji wszelką energię. Galeria popada w stagnację, pomimo że pracownicy odpowiadający za program pozostali na miejscu, a kierowaniem Bunkrem zajął się nowy dyrektor. Często w takich sytuacjach mówi się, że nowe kierownictwo „przejęło stery”, niestety – jak dotąd – pod okiem Piotra Cypryańskiego Bunkier jedynie dryfuje od wystawy do wystawy: duże ekspozycje pochodzą z zewnątrz (Miesiąc Fotografii, Audio Art Festival) lub są częścią programu odziedziczonego po byłej dyrekcji (np. wystawa Backstage Karola Radziszewskiego, otwarta w lutym 2011 roku). Można odnieść wrażenie, że instytucja przyjęła formę przetrwalnikową. Obrazem tego jest zachowanie pilnujących, którzy zziębnięci przytulają się do piecyków elektrycznych, głośno komentują temperaturę, a obecność odwiedzających uznają za wirtualną.

Fragment recenzji. Całość znajduje się na stronie http://www. obieg.pl/recenzje/23177

Reklamy
Posted in: Wystaw