Browsing All Posts filed under »Teksty akademickie«

Gra z wewnętrzną konwencją. Uwagi o strategiach partycypacyjnych w CSW Zamek Ujazdowski w kontekście działalności Laboratorium Edukacji Twórczej w latach 1990-2016

Grudzień 23, 2016

0

Celem tego artykułu jest uchwycenie na przykładzie działań edukacyjnych pewnych strukturalnych stałych wpływających na charakter strategii partycypacyjnych oraz relacji tych działań do zmiennego kontekstu instytucji, w ramach której się pojawiają. Próba opisywania struktury praktyk edukacyjnych będzie obejmowała takie ich elementy jak: postawa prowadzącego zajęcia edukacyjne wobec ich uczestników, typ stosunków międzyludzkich wynikły z postawy prowadzącego, […]

Flexible, shaky form. Fatality of commentary and socially engaged art

Grudzień 20, 2016

0

It is for a reason that I refer to the notion of significant, explored in depth by the French Structuralism and Post-Structuralism. The problem of the identity of the work of art – in this context, of “text” – and of giving it “form,” posed by Bishop in her book, can be seen as an […]

The Tourists and the Locals. Participatory Practices of Art Institutions in View of Dean MacCannell’s Concept of Tourism

Styczeń 1, 2016

Możliwość komentowania The Tourists and the Locals. Participatory Practices of Art Institutions in View of Dean MacCannell’s Concept of Tourism została wyłączona

This is just an excerpt. The full article is available on Academia.edu, in order to read it click here. (…) The perspective of symbolic interactionism in MacCannell’s interpretation would suggest that, as gestures of theatrical nature, the participatory activities – but also the rest of listed methods of “opening up” institutions to the viewer – […]

Stłuc niewidzialną szybę

Listopad 25, 2014

Możliwość komentowania Stłuc niewidzialną szybę została wyłączona

(…) Budzą się tutaj wątpliwości, czy wytwarzanie niezapośredniczonych relacji samo nie będzie posiadało alienującego charakteru ze względu na warunki, w których miałoby zachodzić. Do warunków tych zaliczają się na przykład hierarchizacja pracowników instytucji kultury oraz zadanie filtrowania i selekcji produkcji kulturowej, strukturalnie wpisane w tego rodzaju instytucje – segregacji na lepszą i gorszą, na wartą […]

Ciało jako przedmiot praktyk ascetycznych w sztuce współczesnej (Opałka, Dudek-Dürer, Orlan)

Listopad 8, 2011

Możliwość komentowania Ciało jako przedmiot praktyk ascetycznych w sztuce współczesnej (Opałka, Dudek-Dürer, Orlan) została wyłączona

Cały artykuł znajduje się na Academia.edu. Aby przeczytać tekst, kliknij tutaj.   (…) Jakkolwiek ascetyzm uznaje świat za „wartość negatywną”, to rzecz jasna nie pojawia się w kulturowej próżni. Praktyki ascetyczne odwołują się do pewnej tradycji, norm, wartości społecznych w kontekście, których się pojawiają. Mimo że asceza – zarówno w przypadku grup monastycznych, jak w […]

Człowiek pogryzł psa

Marzec 15, 2011

Możliwość komentowania Człowiek pogryzł psa została wyłączona

(…) „Niezależność to mit” – kilka uwag o „wolności twórczej” w prawodawstwie Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Nicolas Bourriaud stwierdzał w Esthétique relationnelle – książce kluczowej dla krytyki artystycznej przełomu obecnej i poprzedniej dekady – że „nadal nie pozbyliśmy się romantycznego obrazu artysty”[10]. Wilhelm Sasnal, jeden z obecnie najpopularniejszych malarzy młodego pokolenia, wyznaje, że jego celem […]

Sartre versus Blanchot. Spory wokół figury podmiotu twórczego we francuskiej estetyce lat czterdziestych i pięćdziesiątych

Marzec 1, 2011

Możliwość komentowania Sartre versus Blanchot. Spory wokół figury podmiotu twórczego we francuskiej estetyce lat czterdziestych i pięćdziesiątych została wyłączona

„Silny” i „słaby” podmiot twórczy Zamierzam potraktować w tej wypowiedzi namysł nad kategorią autora jako pochodną szerszej polemiki, która toczyła się wokół kategorii podmiotu. Jeśli postać autora – jak wskazał Michel Foucault[1] – jest jednym ze sposobów, w jaki kultura odnosi się do kategorii podmiotu czy podmiotowości w ogóle, ambiwalentna charakterystyka autora wyrażona w estetyce […]

Artysta i wspólnota. Od konfrontacji do estetyki relacyjnej

Wrzesień 1, 2008

Możliwość komentowania Artysta i wspólnota. Od konfrontacji do estetyki relacyjnej została wyłączona

Od połowy XVIII wieku – tzn. od momentu kiedy zaczęły kształtować się historia sztuki i estetyka jako autonomiczne dziedziny wiedzy – historia związku między artystą a społecznością jest opowieścią o konfrontacji. I choć rzadko jest to konfrontacja sensu stricto polegająca na otwartym konflikcie interesów i walce o ich realizację, to jednak postać artysty definiuje się […]

Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego

Kwiecień 1, 2008

Możliwość komentowania Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego została wyłączona

Cały artykuł znajduje się na Academia.edu. Aby przeczytać tekst, kliknij tutaj. Obok dobrze znanych dzieł otwartych, takich jak te, które badał Umberto Eco, i takich, które są przedmiotem współczesnych analiz – choćby sztuka interaktywna, w Polsce badana np. przez Ryszarda W. Kluszczyńskiego – istnieją dzieła sztuki, które również traktujemy jako otwarte, choć wymykają się one […]