Browsing All posts tagged under »Joanna Zielińska«

Z głowy do głowy

Luty 16, 2015

Możliwość komentowania Z głowy do głowy została wyłączona

(…) Ze względu na to, że literackie narracje artystów pokazywanych na „Czytać jak książkę” są oglądającym w większości nieznane, mamy wrażenie, jakby wystawa tak naprawdę żyła gdzieś indziej – pomiędzy wyimaginowanym światem fikcji literackiej i wyobrażonymi przez autorów relacjami między obiektami a snutymi narracjami. W sali ekspozycyjnej towarzyszy nam przekonanie, że obiekty są jedynie hasłem […]

Tylko suspens może nas uratować

Październik 30, 2014

0

(…) Przede wszystkim trzeba zapytać, jaki potencjał daje formuła działalności, którą – jak się wydaje – przyjęła Cricoteka, czyli prezentacja dorobku Kantora w ramach wystaw stałych i jego reinterpretacja w ramach wystaw czasowych oraz działań towarzyszących. Dwie wspomniane wcześniej wystawy ulokowane zostały w równoległych skrzydłach budynku. Co prawda puszczają do siebie oko, ale z dużego […]

Co musi kolekcjoner. Czyli „Subiektywny przewodnik po kolekcjach”

Styczeń 4, 2009

Możliwość komentowania Co musi kolekcjoner. Czyli „Subiektywny przewodnik po kolekcjach” została wyłączona

Teksty wprowadzające w katalogach wystaw często posługują się sformułowaniami: „artysta bada zagadnienie”, „wystawa penetruje obszar”, „kurator analizuje problem”. Podobne wyrażenia-wytrychy (jakże zgrabne, trzeba przyznać) są wygodne, gdyż nakreślają kontekst ekspozycji, jednak zwalniają piszącego z obowiązku wskazania, jakie to odkrycia poczynił artysta bądź kurator. Często miałoby się ochotę zapytać: no, dobrze, analizuje, ale do jakich wniosków […]