Browsing All posts tagged under »Maurice Blanchot«

Psychopatologia milczenia

Grudzień 1, 2013

0

Cały tekst znajduje się na Academia.edu. Aby przeczytać teks, kliknij tutaj. (…) Anonimowość języka, która w tekstach literackich i krytycznoliterackich Blanchota przedstawia się jako źródło egzystencjalno-artystycznego dramatu (podmiot nie może wyrazić się ani jako człowiek, ani jako artysta), w świetle poglądów Foucaulta zyskuje pozytywny wymiar. Stwarza szansę wymknięcia się opresyjnej funkcji języka i kultury w […]

Sartre versus Blanchot. Spory wokół figury podmiotu twórczego we francuskiej estetyce lat czterdziestych i pięćdziesiątych

Marzec 1, 2011

Możliwość komentowania Sartre versus Blanchot. Spory wokół figury podmiotu twórczego we francuskiej estetyce lat czterdziestych i pięćdziesiątych została wyłączona

„Silny” i „słaby” podmiot twórczy Zamierzam potraktować w tej wypowiedzi namysł nad kategorią autora jako pochodną szerszej polemiki, która toczyła się wokół kategorii podmiotu. Jeśli postać autora – jak wskazał Michel Foucault[1] – jest jednym ze sposobów, w jaki kultura odnosi się do kategorii podmiotu czy podmiotowości w ogóle, ambiwalentna charakterystyka autora wyrażona w estetyce […]

Vehiculum dyskretnych asocjacji

Październik 22, 2010

Możliwość komentowania Vehiculum dyskretnych asocjacji została wyłączona

Tekst wproadzający do wystawy Eduarda Ovčáčka, „Od A do Z. Eduard Ovčáček – prace z lat 1963 – 2010”, 22.10–16.11.2010, Katowice Nauki o sztuce wyróżniają kilka typów procesu twórczego. Istnieje wśród nich taki, który polega na ścisłej realizacji przyjętego na początku pomysłu. Pojawia się też taki, gdzie pierwotna wizja stanowi jedynie luźną wytyczną a kluczową […]