Browsing All posts tagged under »Piotr Piotrowski«

Czy na pewno postkolonializm? Kilka uwag o „Modernizmie na peryferiach”

Grudzień 19, 2011

0

(…) Dlatego wydaje się, że książce wymyka się dwoisty (co najmniej) charakter relacji między centrum i peryferiami, a w efekcie pewna architektoniczna stylistyka staje się wspólnym mianownikiem dla diametralnie różnych zjawisk. Choć epifenomeny są podobne, to natura zjawiska jest każdym wypadku inna. Oczywiście nie byłby to żaden problem, gdyby dokonywać po prostu przeglądu architektury modernistycznej […]

MOCAK integracji

Maj 5, 2010

Możliwość komentowania MOCAK integracji została wyłączona

Znany dziennikarz przekonuje, że warto rozmawiać. Niemniej profil jego audycji dowodzi, że nie każda rozmowa to dialog i nie zawsze ma sens. Mając na względzie tę pesymistyczną lekcję, chciałbym zastanowić się, w który model dyskusji wpisało się spotkanie zorganizowane przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (czyli, jak chce dyrektorka tej instytucji, MOCAK – Museum of […]