Browsing All posts tagged under »Roman Opałka«

Ciało jako przedmiot praktyk ascetycznych w sztuce współczesnej (Opałka, Dudek-Dürer, Orlan)

Listopad 8, 2011

Możliwość komentowania Ciało jako przedmiot praktyk ascetycznych w sztuce współczesnej (Opałka, Dudek-Dürer, Orlan) została wyłączona

Cały artykuł znajduje się na Academia.edu. Aby przeczytać tekst, kliknij tutaj.   (…) Jakkolwiek ascetyzm uznaje świat za „wartość negatywną”, to rzecz jasna nie pojawia się w kulturowej próżni. Praktyki ascetyczne odwołują się do pewnej tradycji, norm, wartości społecznych w kontekście, których się pojawiają. Mimo że asceza – zarówno w przypadku grup monastycznych, jak w […]

Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego

Kwiecień 1, 2008

Możliwość komentowania Sztuka w procesie jako typ dzieła otwartego została wyłączona

Cały artykuł znajduje się na Academia.edu. Aby przeczytać tekst, kliknij tutaj. Obok dobrze znanych dzieł otwartych, takich jak te, które badał Umberto Eco, i takich, które są przedmiotem współczesnych analiz – choćby sztuka interaktywna, w Polsce badana np. przez Ryszarda W. Kluszczyńskiego – istnieją dzieła sztuki, które również traktujemy jako otwarte, choć wymykają się one […]