Browsing All posts tagged under »Agnieszka Kilian«

Tekst i jego wykonanie

Wrzesień 6, 2016

0

(…) Być może to generalna cecha prawników, że mówią relatywnie wiele. Jak już wspomniałem, bardzo dużo tekstu znajdziemy na omawianej tu wystawie. I to nie tylko dlatego, że słowo pisane jest punktem wyjścia, ale również dlatego, że – jak mi się wydaje –  fascynacja tekstem stanowi jakąś trwałe zainteresowanie kuratorki. Samo w sobie nie jest […]

Kto pierwszy, ten lepszy, czyli autor jako uciekinier w dobie społeczeństwa cyfrowego

Lipiec 12, 2013

Możliwość komentowania Kto pierwszy, ten lepszy, czyli autor jako uciekinier w dobie społeczeństwa cyfrowego została wyłączona

Od dwóch tysięcy lat wiemy, że na początku było słowo. Trudno natomiast oszacować, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że słowo nie było od Boga, i kiedy spostrzeżono, że słowo staje się ciałem w wyniku ludzkich, wręcz arcyludzkich zabiegów. Stawanie się słowa ciałem jest procesem przejawiającym prawidłowości i przybiera strukturę dającą się opisać. Jednak ład, który roztacza […]