Browsing All posts tagged under »el dorado«

Poziom zerowy alienacji, czyli co może sztuka bez konfliktu?

Listopad 16, 2012

Comments Off on Poziom zerowy alienacji, czyli co może sztuka bez konfliktu?

(…) Pole sztuk wizualnych natomiast zdominowały dziś takie terminy jak udział, aktywność i partycypacja. Namiętność i upór, z jakimi deklamuje się tę mantrę, wzbudzają wręcz rozbawienie. Te słowa neurotycznie powtarzają dzisiaj kuratorzy, krytycy i artyści. Z jednej strony sprawiają wrażenie, jakby chcieli zakląć krnąbrną i niepodatną na ich sugestie rzeczywistość, z drugiej strony jakby próbowali […]

Zero-Level Alienation, or: What Can Art Accomplish without a Conflict?

Listopad 16, 2012

Comments Off on Zero-Level Alienation, or: What Can Art Accomplish without a Conflict?

(…) As with any neurotic ritual, the repetition of the participative litany bears the hallmarks of an unresolved trauma – an inner crack. In this instance, it is called the institutionalisation of art and – if we are to take at their face value the words of intellectuals of such diverse pedigree as Hans Georg […]