Browsing All posts tagged under »Cricoteka«

Z głowy do głowy

Luty 16, 2015

Możliwość komentowania Z głowy do głowy została wyłączona

(…) Ze względu na to, że literackie narracje artystów pokazywanych na „Czytać jak książkę” są oglądającym w większości nieznane, mamy wrażenie, jakby wystawa tak naprawdę żyła gdzieś indziej – pomiędzy wyimaginowanym światem fikcji literackiej i wyobrażonymi przez autorów relacjami między obiektami a snutymi narracjami. W sali ekspozycyjnej towarzyszy nam przekonanie, że obiekty są jedynie hasłem […]

Tylko suspens może nas uratować

Październik 30, 2014

0

(…) Przede wszystkim trzeba zapytać, jaki potencjał daje formuła działalności, którą – jak się wydaje – przyjęła Cricoteka, czyli prezentacja dorobku Kantora w ramach wystaw stałych i jego reinterpretacja w ramach wystaw czasowych oraz działań towarzyszących. Dwie wspomniane wcześniej wystawy ulokowane zostały w równoległych skrzydłach budynku. Co prawda puszczają do siebie oko, ale z dużego […]

Boris Oicherman – Tymczasem wydarzyło się…

Czerwiec 7, 2013

0

7 – 21 czerwca 2013 Instalacja stworzona w ramach V edycji festiwalu ArtBoom w Krakowie Lokalizacja: bulwary Wiślane na wysokości Cricoteki   Inspiracją dla pracy Borisa Oichermana jest realizowany przez krakowską Cricotekę projekt Muzeum Migrujące, oparty na koncepcji „muzeum rozproszonego”. Ta ostatnia zakłada prezentację obiektów historycznych i kulturowych w ich naturalnym otoczeniu. Tworząc instalację Tymczasem wydarzyło się…, Boris […]