Browsing All posts tagged under »Santiago Sierra«

Szukam działań skutecznych – rozmowa z Łukaszem Surowcem

Czerwiec 20, 2012

0

Ukończyłeś Wydział Rzeźby krakowskiej ASP. Przekłada się to na Twoją obecną praktykę artystyczną: wideo, performance, działania w przestrzeni miejskiej? Łukasz Surowiec: Rzeźba opiera się na fenomenie dotykania przestrzeni i jest bardzo dobrym punktem wyjścia dla tego, co robię obecnie. Wystarczy spojrzeć, jacy artyści odgrywają dzisiaj znaczącą rolę w sztuce –  w dużej mierze są to […]

I’m Looking for Effective Work…Łukasz Białkowski speaks with Łukasz Surowiec

Czerwiec 1, 2012

Możliwość komentowania I’m Looking for Effective Work…Łukasz Białkowski speaks with Łukasz Surowiec została wyłączona

Łukasz Białkowski: You graduated from the sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Krakow. How does this translate into your present artwork: video, performance, activities in the urban space? Łukasz Surowiec: Sculpture is based on the phenomenon of touching space, and is a very good point of departure for what I am presently […]