Browsing All posts tagged under »Artur Żmijewski«

The phantom enigma, or how to discuss ghosts seriously

Lipiec 2, 2012

Możliwość komentowania The phantom enigma, or how to discuss ghosts seriously została wyłączona

Jan Woleński once said „ghosts are ghostly”. The book containing this sentence teems with similar bold and hilarious aphorisms which superciliously aspire to become the vanguard of atheism, which is perceived by some as the crowning achievement of rationalism. We must remember that from a strictly philosophical standpoint, atheism and theism are equally justified. This, […]

Szukam działań skutecznych – rozmowa z Łukaszem Surowcem

Czerwiec 20, 2012

0

Ukończyłeś Wydział Rzeźby krakowskiej ASP. Przekłada się to na Twoją obecną praktykę artystyczną: wideo, performance, działania w przestrzeni miejskiej? Łukasz Surowiec: Rzeźba opiera się na fenomenie dotykania przestrzeni i jest bardzo dobrym punktem wyjścia dla tego, co robię obecnie. Wystarczy spojrzeć, jacy artyści odgrywają dzisiaj znaczącą rolę w sztuce –  w dużej mierze są to […]

I’m Looking for Effective Work…Łukasz Białkowski speaks with Łukasz Surowiec

Czerwiec 1, 2012

Możliwość komentowania I’m Looking for Effective Work…Łukasz Białkowski speaks with Łukasz Surowiec została wyłączona

Łukasz Białkowski: You graduated from the sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Krakow. How does this translate into your present artwork: video, performance, activities in the urban space? Łukasz Surowiec: Sculpture is based on the phenomenon of touching space, and is a very good point of departure for what I am presently […]

Przeszłość nas wyzwoli? Rekonstrukcja w polskich sztukach wizualnych po roku 1989

Luty 21, 2012

0

(…) Być może wspomniany wcześniej kilkuletni poślizg spowodował, że sztuka krytyczna właściwie zapomniała o PRL-u. Z trudnością można wskazać prace Artura Żmijewskiego, Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery, które odnosiłyby się do rzeczywistości komunistycznej. Za to główny nacisk został położony na takie wątki, jak Holokaust (ale też historyczność w ogóle) i cielesność. Oba motywy sprzyjały temu, by […]